Dansk storkøbmand og fabrikant
Den danske margarinefabrikant Otto Mønsted blev født 23. november 1838 på Lyngsbækgård ved Ebeltoft og døde 4. september 1916 i København som Danmarks rigeste mand. Han er citeret for at sige ”penge er ikke det bedste, men at kunne tjene dem, synes jeg, er så uhyre fornøjeligt.”

Han nedsatte sig i 1865 som grosserer i smør, korn og foderstoffer og anlagde den første margarinefabrik – Aarhus Butterine Co. – i Danmark i 1883. Den efterfulgtes bl.a. af verdens måske største margarinefabrik ved London i 1894. I 1870 blev han gift med Anne Sophie Broge, og familien flyttede fra Aarhus til København i 1899. I 1909 stiftes Otto Mønsted A/S med Otto Mønsted som formand. Firmaets primære varemærke var OMA, en tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto Mønsted Aarhus. Den indgik i sloganet: Sig navnet – OMA, et enkelt vidnesbyrd om Otto Mønsteds talent for branding og marketing.

Reklamens pioner

Firmaets primære varemærke var OMA, en tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto Mønsted Aarhus. Den indgik i sloganet: Sig navnet – OMA, et enkelt vidnesbyrd om Otto Mønsteds talent for branding og marketing. Otto Mønsted var fra virksomhedens start i 1865 en mester i at udnytte reklamens virkemidler og var personligt involveret i både den kreative proces og branding af datidens ’kunstsmør’ som man kaldte margarinen. Opfattelsen af margarine som et billigt alternativ til smør ændrede Otto Mønsted med årene og særligt med de kendte kampagner for OMA plantemargarine. Det vegetabilske produkt blev markedsført med kunstneriske illustrationer af eksotiske dyr og folkeslag fra den store verden. Otto Mønsted var også en pioner indenfor emballage og outdoor-reklame, hvor han blandt andet med dekoration af lastbiler, skiltning i byrum og lysreklame endte med at leve fornemt op til dette citat fra datidens første lærebog om reklame:
”Rent idealt er Maalet (med reklame) i Grunden først naaet, når Folk smiler ad den, som i sin Uvidenhed ikke kender f.eks Otto Mønsted og hans margarine.”

Han og hustruen var barnløse, så efter en bestemmelse i deres testamente oprettedes Otto Mønsteds Fond i 1934 efter den længstlevende Anna Mønsted døde. Fonden fik overdraget alle aktier i Otto Mønsted A/S. Selskabet fortsatte med margarineproduktion indtil 1981, hvor margarinevirksomheden blev afhændet og OMA som varemærke blev overtaget af Unilever. Siden har Otto Mønsted A/S været et investeringsselskab, og udbyttet herfra er grundlaget for Otto Mønsteds Fonds uddelinger.

En kort kronologi:

 • 1865 Nedsatte sig som grosserer i smør, korn og foderstoffer i Aarhus.
 • 1870 Etablerede dampmølle.
 • 1876 Grundlagde forretning med smør i hermetisk pakning til eksport.
 • 1883 Anlagde den første magarinefabrik (Aarhus Butterine Co.) i Danmark.
 • 1894 Opførte magarinefabrik ved London, Southall.
 • 1896-97 Byggede villaen Kristianiagade 5 i København. (arkitekt Vilhelm Dahlerup).
 • 1899 Otto og Anna Mønsted flytter fra Aarhus til København.
 • 1909 Otto Mønsted A/S stiftes med Otto Mønsted som formand.
 • 1916 Otto Mønsted dør og efterlader sig et 30 sider langt testamente.
 • 1933 Anna Mønsted dør.
 • 1934 Otto Mønsteds Fond oprettes efter testamentet (fra 1916), da den længstlevende Anna Mønsted dør.