Dansk storkøbmand og fabrikant.
Den danske margarinefabrikant Otto Mønsted blev født 23. november 1838 på Lyngsbækgård ved Ebeltoft og døde 4. september 1916 i København som Danmarks rigeste mand. Han er citeret for at sige ”penge er ikke det bedste, men at kunne tjene dem, synes jeg, er så uhyre fornøjeligt.”

Han nedsatte sig i 1865 som grosserer i smør, korn og foderstoffer og anlagde den første margarinefabrik – Aarhus Butterine Co. – i Danmark i 1883. Den efterfulgtes bl.a. af verdens måske største margarinefabrik ved London i 1894. I 1870 blev han gift med Anne Sophie Broge, og familien flyttede fra Aarhus til København i 1899. I 1909 stiftes Otto Mønsted A/S med Otto Mønsted som formand. Firmaets primære varemærke var OMA, en tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto Mønsted Aarhus. Den indgik i sloganet: Sig navnet – OMA, et enkelt vidnesbyrd om Otto Mønsteds talent for branding og marketing.

Han og hustruen var barnløse, så efter en bestemmelse i deres testamente oprettedes Otto Mønsteds Fond i 1934 efter den længstlevende Anna Mønsted døde. Fonden fik overdraget alle aktier i Otto Mønsted A/S. Selskabet fortsatte med margarineproduktion indtil 1981, hvor margarinevirksomheden blev afhændet. Siden har Otto Mønsted A/S været et investeringsselskab, og udbyttet herfra er grundlaget for Otto Mønsteds Fonds uddelinger.

En kort kronologi:

 • 1865 Nedsatte sig som grosserer i smør, korn og foderstoffer i Aarhus.
 • 1870 Etablerede dampmølle.
 • 1876 Grundlagde forretning med smør i hermetisk pakning til eksport.
 • 1883 Anlagde den første magarinefabrik (Aarhus Butterine Co.) i Danmark.
 • 1894 Opførte magarinefabrik ved London, Southall.
 • 1896-97 Byggede villaen Kristianiagade 5 i København. (arkitekt Vilhelm Dahlerup).
 • 1899 Otto og Anna Mønsted flytter fra Aarhus til København.
 • 1909 Otto Mønsted A/S stiftes med Otto Mønsted som formand.
 • 1916 Otto Mønsted dør og efterlader sig et 30 sider langt testamente.
 • 1933 Anna Mønsted dør.
 • 1934 Otto Mønsteds Fond oprettes efter testamentet (fra 1916), da den længstlevende Anna Mønsted dør.