Vi sender de flittige ud og får dem klogere hjem

En femtedel af fondens samlede bevillinger giver studerende uforglemmelige studieophold i udlandet.

Den danske storkøbmand og fabrikant, Otto Mønsted, fik selv inspiration til margarineproduktion i udlandet, og den viden han tog med hjem, udviklede han til et af Danmarks største industrieventyr som grundlægger af bl.a. OMA Margarine. Derfor er det helt i Otto Mønsteds ånd at sende landets kvikke, flittige studerende ud i verden for at komme klogere hjem og derigennem bidrage til Danmarks handel og industri.

Sidste år blev en femtedel af fondens samlede uddelingsramme på 20 mio. kroner brugt på at gøre det muligt for herboende studerende at udveksle viden, inspiration og metoder. 519 studerende fra danske universiteter fik et legat på 10.000 kroner som bidrag til et studierelevant udlandsophold. De studerende har forinden, via fondens digitale ansøgningssystem på hjemmesiden, indsendt en ansøgning om støtte til et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet. Og her i 2022 har fonden på samme måde uddelt 9 mio. kroner til over 900 studerende, der endelig kan komme ud i verdenen igen efter Covid-pandemien.

Uforglemmelige oplevelser og viden

Og der er ingen tvivl om, at muligheden for at komme ud i verden giver dem uforglemmelige oplevelser og viden, som de næppe ville have fået på anden vis. Det vidner de mange hilsner, Otto Mønsteds Fond modtager fra de studerende, når de er ude i verden eller er kommet godt hjem. En del af dem kan man læse på fondens Instagram-side, hvor de kort skriver om deres oplevelser og giver andre kommende ansøgere inspiration til valg af udlandsophold.

”Opholdet har givet mig meget af den erfaring, som ikke kan læses i en bog, når det handler om at samarbejde på tværs af kulturer. Samarbejdet mellem Danmark og Indien har været utroligt lærerigt og udfordrende og har været et kæmpe supplement til den tekniske del på studiet,” skriver Søren Kibsgaard fra Indien. Han læser eksport og teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, og har fået mulighed for et seks måneders praktikophold på Den Danske Ambassade i New Delhi.

Der er en tydelig rød tråd i de studerendes oplevelser, som de beskriver i de breve og rapporter, fonden modtager. De fremhæver især værdien af at møde andre undervisningsmetoder, samspillet med deres undervisere og at blive udfordret af en ny faglighed. Alle de studerende beretter også om det berigende udbytte af et studiemiljø med stor diversitet i nationalitet og kultur samt det internationale netværk, de får opbygget under opholdet. Og så er der naturligvis også det personlige udbytte og de store oplevelser som naturen, kulturen, campus og områdets traditioner giver en ung studerende med lyst og mod på at møde verdenen.

Fonden kan også ansøges om støtte til deltagelse i kongresser i udlandet og til forskningsophold i udlandet.

Fakta

Her rejste de studerende til i 2021:

  • 196 studiemeriterede ophold i Nordamerika
  • 115 studiemeriterede ophold Europa
  • 110 studiemeriterede ophold i Australien
  • 89 studiemeriterede ophold i Asien
  • 8 studiemeriterede ophold i Sydamerika
  • 1 studiemeriterede ophold i Afrika

Ansøgningberettiget:

Ingeniør-studerende ved DTU, AAU og SDU
Erhvervsøkonomistuderende (Bachelor/Kandidat – cand.merc.) ved CBS og AU

Betingelser:

Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet på minimum tre måneder (et eller to semestre).
Karaktergennemsnit på minimum 8.
Meritgodkendte fag svarende til minimum 15 ECTS.

Næste ansøgningsperiode: 10. januar 2023 – 1. marts 2023