En verden af viden beriger Danmark

Otto Mønsted fandt inspirationen til sit livsværk i udlandet, og fonden støtter forsat dem, der henter viden og inspiration fra den store verden. 

Erhvervsmanden Otto Mønsted forstod vigtigheden af at åbne vinduet til den store verden. Og det var dér, under en af hans mange rejser, at han selv fandt inspiration til fremstilling af den berømte margarine. Det udsyn har Otto Mønsteds Fond bevaret.

En betydelig del af fondens midler uddeles til studerende, lærere og gæsteprofessorer med det formål at inspirere og tilføre international viden til danske studerende og forskningsmiljøer på landets otte universiteter. Det sker i form af legater og bevillinger til studie-, praktik- og forskningsophold i udlandet, kongresdeltagelse samt gæsteprofessorater. Tilsammen udgjorde disse bevillinger 11,5 mio. kroner i 2020, fremgår det af årsberetningen for 2020.

Selvom COVID-19 har sat begrænsninger for udrejse generelt og krævet mere digitalt ’samvær’ og undervisning end ønsket, så har de studerende og forskere, der alligevel rejste ud haft et stort udbytte af deres udenlandsophold.  Og i nogle tilfælde langt mere end forventet.

Det blev en win-win i Cambridge

Da ph.d.-studerende Line Ledsgaard i februar 2020 rejste på forskningsophold i biotekvirksomheden Iontas i Cambridge, havde hun svært ved at forestille sig, hvordan der skulle komme en ph.d.-afhandling ud af hendes hidtidige arbejde med fremstilling af menneskelige antistoffer mod slangetoksiner.

”Men de otte måneder jeg fik i Cambridge reddede projektet. Der kom så meget mere ud af det end forventet, så det kunne ikke være mere perfekt”, siger Line Ledsgaard, der til dagligt studerer på Institut for Bioteknologik og Biomedicin på DTU.

Stifteren af Cambridge-virksomheden fik i 2018 Nobelprisen i kemi for udvikling af metoden fag display, der gør det muligt at fremstille menneskelige antistoffer i reagensglas. Det var derfor naturligt, at virksomheden i 2020 arbejdede i døgndrift på at udvikle antistoffer mod COVID-19. Da Line Ledsgaard fik mulighed for at blive en del af coronaprojektet sideløbende med hendes egen forskning, var der fri adgang for indrejse og intensivt laboratoriearbejde.

”Mens man på DTU havde lukket laboratoriet i flere måneder, så var jeg i laboratoriet alle dage – det var en win-win. Opholdet i England har haft enorm indflydelse på mit ph.d.-projekt og min professionelle udvikling. Det har været fantastisk at arbejde med metoder, jeg ikke har adgang til i mit laboratorie i Danmark, men mest af alt har dét at arbejde sammen med nogle af verdenens mest vidende indenfor antistofforskning, gjort et kæmpe indtryk på mig. Jeg sender stadig mails til min engelske vejleder tre gange om ugen, fordi han er villig til at hjælpe og ved alt om alt, også når det kommer til sparring omkring mit videre karriereforløb”.

I løbet af sommeren forventer Line Ledsgaard at få testresultater af nogle museforsøg tilbage fra Costa Rica. Hvis de viser, som hun håber, bliver hun en af de første i verdenen til at udgive et sådan resultat med brug af menneskelige antistoffer. Det er ikke noget dårligt udgangspunkt, når hun efter at have afleveret sin ph.d. i 2022 vil bygge videre på forskerkarrieren med en postdoc (forskerstilling) i udlandet.

Se hvor legatmodtagerne rejser til her