Universitarium

Universitarium er et læringsrigt, underholdende og interaktivt eksperimentarium, hvis formål er at højne børn og unges interesse i tekniske og naturvidenskabelig fænomener. I Universitarium opmuntres børn og unge til at afprøve og udforske via interaktive læringsopstillinger for derigennem at tilegne sig faglig viden og få bedre forståelse for deres omverden.

Universitarium er i øjenhøjde med publikum, hvor der tages udgangspunkt i hverdagsting eller andre kendte fænomener og lader abstraktheder blive mere håndgribelige og konkrete. Samtidig er det altid studerende som guider gæsterne igennem udstillingen og de forskellige elementer. Den adaptive formidling skaber en god dialog, i og med guiderne selv er unge, kan de forklare vanskelige fænomener med ord og eksempler, som fanger børn og unges interesse.

Temaet skifter fra år til år, for på den måde at opretholde interessen hos publikum og være i tråd med tidens tendenser. Det er ressourcekrævende at udvikle og finansiere en ny udstilling hvert år, hvorfor blandt andet Otto Mønsteds Fonds bidrag har været med til at realiserer dette mål.

I 2018 handlede Universitarium om sikkerhed og tryghed under titlen – PAS PÅ!

Nedenstående er et par af de forsøgsopstillinger og temaer der blev taget op under udstillingen.

  • Brandfare, hvor Universitarium havde forsøgsopstillinger der illustrerede en kortslutning, og hvordan et batteri kan gå i brand.
  • Trafiksikkerhed, hvor en mini-crashtest gav klare indikationer på at høj fart kan være livsfarlig, og at bremselængden vokser eksponentielt med hastigheden.
  • Skybrud og oversvømmelser, samt klimaforandringernes indvirkning herpå. Hvordan bygger man diger og andre sikringer mod oversvømmelser?

www.universitarium.dk