Student & Innovation House

Et bærende princip for Student & Innovation House, er at projektet er drevet af studerende – for studerende. Et visionært studenterhus, hvis aktiviteter og brugere, gennem studenterengagement, nysgerrighed, brobygning vil skabe positiv forandring i samfundet og udforske nye løsninger til samfundsmæssige udfordringer.

Otto Mønsteds Fond har støttet med aflønning til en direktør for aktiviteter og ombygning, (fuldtids projektlederstilling) med henblik på at udvikle og forankre organisationen.

”Vi er gået fra at være en lille håndfuld ildsjæle centreret omkring CBS, til nu at være en større forening med 40 engagerede studerende fra en række danske universiteter og professionshøjskoler. Engagement skaber energi – og denne energi har brug for ledelse for at kunne udnyttes optimalt. Derfor er der ingen tvivl om, at bevillingen fra Otto Mønsteds Fond, der muliggør ansættelsen af en dedikeret projektleder, samt to yderligere projektansatte (studentermedhjælpere betalt af CBS) har været afgørende for ledelsen af dette års energi og dermed også årets succes og fremdrift.” lyder det fra Student and Innovation House.

I 2018 er organisationen vokset både i antal og diversitet, hvor der bygges bro mellem handelsstuderende, polytekniske studerende, kreative studerende og mange andre forskellige fagligheder. Student and Innovation house har nu medlemmer fra både CBS, DTU, AAU, KU, Arkitektskolen, KEA, CPH Business og IT-Universitetet.

Ambitionen er at man ved husets officielle åbning i 2020 drives af en organisation, der har veletablerede partnerskaber og som faciliterer brobyggende og engagerende aktiviteter.

www.studenthouse.dk