”Det er en stærk jury, der er med om bordet”

Juryens medlemmer bringer en bred vifte af kompetencer og erfaringer til bordet, når de bedømmer vinderne af prisen Den Lyse Idé 2022.

Juryen er i fuld gang med udvælgelsen af de talentfulde forskere fra landets universiteter, der skal hædres som vindere af prisen Den Lyse Idé 2022. Den 25. maj er det fjerde gang, at Otto Mønsteds Fond uddeler prisen og en pengepræmie på i alt 500.000 kroner. Men inden vinderne afsløres på dagen, har juryen haft et betydeligt arbejde med en grundig gennemgang af årets ansøgninger. Og her er brug for mange forskellige kompetencer.

Bestyrelsesformand Nis Alstrup er klar til snart at uddele bronzeskulpturerne til årets vindere. Foto: David Foli

”Sammensætningen af juryen er rigtig god, for vi har en meget bred palet af kompetencer. Nogen har faglighed indenfor sundhed, nogen har solid erfaring med kommercielle aspekter, andre har den dybe tekniske viden og så videre. Vi supplerer hinanden rigtig godt, så på den måde er det en stærk jury, der er med om bordet,” siger Nis Alstrup, bestyrelsesformand i Otto Mønsteds Fond og medlem af juryen.

Lige som sidste år bliver de indsendte forskningsideer bedømt og kategoriseret efter, hvilket stadie i udviklingsprocessen det enkelte projekt befinder sig. I Early-stage kategorien er idéerne stadig rå diamanter, men de skal vise et potentiale til at shine kommercielt. Mens den anden kategori af Late-stage idéer omfatter betydelig mere modnede ideer, hvor der typisk vil være udviklet en prototype eller en veldefineret service.

Formanden understreger, at juryen naturligvis først og fremmest er forpligtet på at bedømme ethvert indsendt projekt efter de fire kriterier, som er beskrevet for ansøgerne. En forskningsidé bliver bedømt efter excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation. Dertil kommer også, at en idé skal vise forretningsmæssigt forståelse og potentiale, for på den måde at understøtte fondens fundats og skabe værdi for dansk handel og industri.

Det skal være ideer med innovationshøjde

”Hvad enten det er Early-stage eller Late-stage projekter, og hvor det kan være sværere eller lettere at se opfyldelsen af ansøgningskriterierne, så er det primære for mig i bedømmelsen, at der er en excellence i tanke, altså en virkelig original ide, som har en innovationshøjde med et kommercielt potentiale,” siger Nis Alstrup.

Det er en rejse, som formanden har prøvet på egen krop efter i en årrække at have arbejdet som speciallæge i kirurgi. Herefter startede Nis Alstrup nemlig selv virksomhed som med-stifter af Danmarks første kæde af privathospitaler, Danske Privathospitaler. Virksomheden blev siden opkøbt af svenske investorer og er landets største kæde af privathospitaler under navnet Aleris-Hamlet. I dag er Nis Alstrup tilknyttet flere startups, primært inden for med tech, som business angel og bestyrelsesmedlem.

Det handler også om menneskerne bag idéen

Christian Brix Tillegreen har også et særligt blik for, hvem teamet er bag et projekt. Foto: David Foli

Jurymedlem Christian Brix Tillegreen bringer på samme måde et særligt fokus med til bordet i bedømmelsen af årets forskningsidéer. Han er ansat som forretningsudvikler i Bioinnovation Institute (BII), som Novo Nordisk Fonden har etableret. Her er det Christian Brix Tillegreens opgave at finde startups eller forskningsprojekter, der arbejder på at erstatte eller udvikle noget nyt med biologi som alternativ til konventionelle kemiske løsninger.

”Noget af det jeg fokuserer på i en bedømmelse er især spørgsmålet om, hvorvidt idéen kan skaleres til noget større. Er det noget, der kan udbredes, måske til eksport, og hvad kan idéen bidrage med til det danske samfund i forhold til f.eks. arbejdspladser eller danske industriklynger? Her vil jeg gerne opleve, at ansøgeren evner at sætte idéen ind i en reel kontekst i det samfund, de og projektet er en del af.

Jeg kigger også meget på personerne, der står bag projektet. Har de den rigtige motivation og diversitet på deres hold? For i de tidlige stadier af et projekt er den eneste rigtige værdi i projektet, de mennesker, der driver det og som skal have en passion for at lave de forandringer, der skal til,” siger Christian Brix Tillegreen.

Juryen bag Den Lyse Idé prisen består af:
Kigge Hvid, partner, JA studio, Ole Kring, partner, VF Venture (Vækstfonden), Bjarne Kjær Ersbøll, professor DTU Compute og bestyrelsesmedlem i Otto Mønsteds Fond, Jesper Højberg Christensen, adjungeret professor på CBS, Nis Alstrup, bestyrelsesformand i Otto Mønsteds Fond, Karina Bergstrøm Larsen, direktør i Q-Consulting, Christian Brix Tillegreen, senior business developer, Bioinnovation Institute, Nigel Edmondson, adm. direktør, MADE  og Vibeke Svendsen, bestyrelsesmedlem i Otto Mønsteds Fond.

Prisen Den Lyse Ide 2022 overrækkes den 25. maj og afsløringen af vinderne livestreames på fondens facebookprofil.