Skylab

Skylab er samlingspunktet for innovation & entreprenørskab på DTU, og huser et pulserende miljø med kursusaktiviteter, virksomhedssamarbejde og startup-support. Innovationshuset har siden dets start i 2013 vokset eksplosivt, hvor ikke kun studerende, men også virksomheder og forskere har vist en stigende interesse.

Den stigende interesse har medvirket et behov for udvidelse i målgruppen og nye lærings, projekts og udviklingsfaciliteter. Via donationer og investeringer er udvidelsen blevet en realitet. Det nye Skylab fungerer som et koblingspunkt mellem studerende, forskere, startups og erhvervsliv, i et tværfagligt system for teknologi og forretning. Skylab skaber muligheder for at klæde startups på, og hjælpe etablerede virksomheder til at vende teknologiske forandringer og udfordringer til forretningsmæssige muligheder.

Det stigende aktivitetsniveau gjorde det svært at afse den nødvendige tid, der skulle til for at afsøge og reagere på de muligheder der løbende opstod for nye projekter og samarbejder. Otto Mønsteds Fond har støttet DTU Skylab med midler til en 2-årig ansættelse af en ”scale up officer”, som i tiden frem til indvielsen af det nye Skylab har til opgave at søge eksterne midler, der skal anvendes til at matche den nye fysiske ramme, med aktiviteter der fremmer teknologibaseret innovation.

Aktiviteterne i det nye Skylab vil koncentrere sig om følgende tematikker:

– Forskningsbaseret udvikling

– Tværfaglige projekter og samarbejder

– Rådgivning og forretningsudvikling

– Projektmodning og prototyping i både stor og lille skala

Fokusområderne afspejler Skylabs tværfaglige tilgang, og at aktiviteterne kan understøtte en bred vifte af teknologier, industrier og fagområder.

www.skylab.dtu.dk