Otto Mønsted var en af reklamens pionerer

Fabrikanten fra Aarhus var hurtig til at se værdien af branding og markedsføring på mange forskellige kanaler.

Otto Mønsteds primære varemærke var OMA, en tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto Mønsted Aarhus, som Otto Mønsted fandt på i 1909. Mange vil stadig huske det kendte slogan: Sig navnet – OMA, som et enkelt vidnesbyrd om Otto Mønsteds talent for branding og marketing. Bare to år efter OMA-margarinen blev sat i produktion, udgjorde den halvdelen af virksomhedens margarineproduktion og blev tilmed solgt på danske apoteker.

Otto Mønsted var, lige fra virksomhedens etablering i 1865, en mester i at udnytte reklamens virkemidler og var personligt involveret i både den kreative proces og branding af margarinen, som han begyndte at producere i 1883. Produktet var tænkt som et billigt alternativ til smør, der var temmeligt kostbart for de fleste almindelige husholdninger på den tid. Margarine som produkt kom oprindelig fra Frankrig, hvor det blev solgt som ’beurre economique’ og i Danmark gik margarinen i en periode også under betegnelsen ’kunstsmør’, indtil smør-lobbyister fik sat en stopper for den leg med værdiladede ord.

Fra billigt til sundt fedtstof
Otto Mønsted var altid hurtig til at se nye muligheder. Han fulgte nøje udviklingen inden for reklame og kendte derfor udmærket værdien af at have et stærkt varemærke og introducerede omkring århundredskiftet forskellige margarinekvaliteter med de tre varemærker; Elefant, Kronhjort og Svane. Man kan i dag måske undre sig over valget af netop dyremotiver, men dyremotiver var generelt meget populære på det tidspunkt. Vi kender det også fra apotekerne, der anvendte både løven og svanen som symboler.
Otto Mønsteds valg af netop de tre dyremotiver skyldtes sandsynligvis også, at de alle tre er planteædere. Otto Mønsted ønskede at give husmødrene opfattelsen af, at også mennesker kunne blive lige så stærke, hvis de spiste hans margarineprodukter af raffineret planteolie.

Det eksotiske produkt fra den ukendte verden
Opfattelsen af margarine som en billig erstatning for smør ændrede sig med de kendte kampagner for OMA plantemargarine. Det vegetabilske produkt blev markedsført med kunstneriske illustrationer af eksotiske dyr og folkeslag som association til de råstoffer, der blev importeret fra den store, og for de fleste, ukendte verden.

Margarinens eksotiske tilhørsforhold kunne man opleve i Otto Mønsteds første OMA-plakater fra 1909, hvor en bevæbnet beduin trækker sin kamel med margarine-last gennem en margarinegul ørken. Den blev siden lavet i mange varianter, men altid med samme gennemgående sol- og margarinegule farver.

Illustrationerne fra OMA-plakaterne og for de øvrige varemærker blev genanvendt, da Otto Mønsted omkring 1912 begyndte at udgive samlemærke-bøger. En samleserie kunne f.eks omhandle ’Plantemargarinens Tilblivelse’ og den bestod af mærker, der viste hele processen lige fra plukning af kokosnødder til madlavningen på Fru. Danmarks stegepande. Men han udgav også hæfter med billedserier af ’Danmarks Flora’ og andet, der var udarbejdet af videnskabsmænd. Det var populært og forbrugerne var forståeligt nok ivrige efter at samle mærkerne, som jo også udløste en bonus, når samlemærkebogen var fyldt.

Mange forskellige platforme
Otto Mønsted var også en pioner indenfor emballage og outdoor-reklame med skiltning i byerne og virksomheden var i førerfeltet med dekoration af lastbiler og senere kølelastbiler, der i 1912 vakte stor opmærksomhed for at være hurtigkørende med 35 km/t og de fik stor betydning for virksomhedens distributionsnet.

Otto Mønsted benyttede også lysreklame som en af de første virksomheder herhjemme og endte alt i alt med at leve fornemt op til dette citat fra datidens første lærebog om reklame:

”Rent idealt er Maalet (med reklame) i Grunden først naaet, når Folk smiler ad den, som i sin Uvidenhed ikke kender f.eks Otto Mønsted og hans margarine.”

Otto Mønsted forstod at udnytte den rullende reklame på de danske landeveje. Foto: Permild & Rosengren

Kilde: Pioneren Otto Mønsted – Sig navnet… af Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen.

Fotos af plakater og samlemærker er venligst stillet til rådighed af Permild & Rosengren.