Opdager nye veje til innovation

Universiteter stimulerer studerende til entreprenørskab.

Man skulle tro, at tilbuddet til om at hoppe på en gratis bus, der kører direkte til fri fredagsbar på Danmarks Tekniske Universitet, ville være en fristende invitation for CBS-studerende til at møde andre studerende med interesse entreprenørskab. Men nej. Det var der ikke den store interesse for, da det blev afprøvet, erkender Kenneth Salomonsen (Head of Development) i Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE).

”Vi har også været med til at lave flere hackatons og enkeltstående arrangementer, hvor indholdet har været fint og spændende, men der er ikke opstået varige relationer blandt deltagerne. Med Explore-programmet oplever vi, at vi måske har knækket nøden. Vi har i hvert fald oplevet enorm stor interesse fra de studerende.”

Explore-programmet gik i luften som pilotprojekt i foråret 2023 i et tæt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU). Det intensive forløb var målrettet studerende fra forskellige studieretninger med interesse for entreprenørskab, men som endnu ikke havde en idè eller en startup at arbejde på. 156 studerende på forskellige niveauer søgte om optagelse, og med støtte fra Otto Mønsteds Fond kunne programmet optage 80 deltagere, der kom fra hele 55 forskellige studieretninger.

To måneder med redskaber og relationer

Undervejs deltog de studerende i forskellige aktiviteter, hvor de fik viden og redskaber til at udvikle idèer, etablere startups, sammensætte teams og ikke mindst fik en fod indenfor i det entreprenørielle økosystem. Men det særlige i Explore-programmet var, at her var muligheden til stede for, at de studerende gennem det længerevarende forløb kunne få opbygget sociale relationer.

”Explore har bekræftet mig i min interesse for iværksætteri og lyst til at involvere mig i startup-miljøet. Jeg tror, ​​at mit største udbytte af Explore har været netværksmulighederne og en forståelse af mulighederne for iværksætteri i universitetsmiljøet, ”siger Ari Björn Ljunggren, der studerer Business Administration and Digital Management på CBS.

Netop de tættere relationer kan forhåbentlig føre til, at de studerende finder sammen om at udvikle nye idéer på tværs af studieretninger eller senere kan bistå hinanden med at finde vej gennem universiteternes jungle af faglige kompetencer.

”Det er vores forhåbning, at når man sender folk ind i det samme rum, hvor de snuser til entreprenørskabsmiljøet sammen med studerende fra andre studieretninger, så kan der opstå nye idéer, magi og tværdisciplinære startups på sigt,” siger Kenneth Salomonsen.

Det er også en del af Viktória Páls udbytte af programmet.

”Explore-aktiviteterne har hjulpet mig til at åbne for nye tanker og har introduceret en ny måde at arbejde i et team på. Selvom jeg har deltaget i iværksætterprogrammer før, føler jeg, at Explore giver mig et nyt perspektiv, som jeg kan udvikle yderligere under programmets efterfølgende aktiviteter,” siger den økonomistuderende fra KU.

Som en del af programmet har de studerende desuden været på studietur til f.eks. Lego for at blive rystet sammen, og de har deltaget i flere events, der afvikles eksternt i projektperioden. Derudover har de studerende besøgt universiteternes respektive entreprenørskabscentre og -hubs og fik således kendskab til Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS, Lighthouse på Københavns Universitet og Skylab på DTU – og de vender forhåbentlig tilbage til disse inkubatormiljøer, når de skal videreudvikle deres idèer og starte nye virksomheder, der på sigt bliver til gavn for Danmark.

Fakta

Explorer afvikles i et samarbejde mellem Skylab på DTU, Lighthouse på KU og Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS. Sidstnævnte har tilknyttet en koordinator til programmet og de øvrige universiteter har en vært, der deltager løbende. Deltagerne udgør cirka 30% fra hvert universitet og dertil kommer enkelte deltagere fra Kunstakademiet, Cph Business, RUC og AAU. 37% er bachelor-studerende, 54% er ved at tage en kandidat og 9 % er i gang med PhD.