Nyt pigesyn på nørde-fag og entreprenørskab

High5Girls fastholder pigers interesse for naturvidenskab og entreprenørskab.

”Tag f.eks. bilens sikkerhedssele ­– den er udviklet til en mand, der er 1,75 cm høj og det vil sige, at for en kvinde som mig på 1,60 cm, er det lidt mere farligt at køre bil,” siger Marianne Andersen. Hun stiftede for fem år siden organisationen High5Girls med en mission om at få flere piger og unge kvinder til at interessere sig for STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og omsætte deres nysgerrighed til uddannelse, jobs og entreprenørskab på den lange bane.

Interessen er bl.a. skabt på 16 camps og fem hackatons som High5Girls sidste år tilbød piger i alderen 13-19 år. Med støtte fra Otto Mønsteds Fond har det bl.a. været gratis for piger at deltage i camps i Hundested samt på Aalborg og Aarhus universiteter. Disse camps har haft fokus på at give piger en generel forståelse af entreprenørskab og indenfor tekstilindustrien samt invitere pigerne ind i eksperimentel forskning af smerte ved hjælp af neurovidenskabsteknologi. Andre steder i landet har piger deltaget i camps om f.eks. kodning eller virtual reality og i 2023 venter nye camps, hvor pigerne bl.a. kan ”arbejde” som robotdesignere på DTU i Lyngby, mens andre kan lære om plast på Aarhus Universitet. Ved alle aktiviteter deltager udvalgte kvinder fra High5Girls’ store korps af frivillige rollemodeller i aktiviteterne. Rollemodellerne har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor STEM, og deres medvirken skal bidrage til at ændre pigers stereotype forestilling om, hvem der vælger STEM-uddannelser og hvad iværksætteri indebærer. Det ser ud til at have effekt.

pigepåsmertecamp
På camps har pigerne bl.a. oplevet på egen krop, hvordan forskere anvender teknologi til smerteforskning.

Rambøll Management Consulting konkluderer i en ny evalueringsrapport, at både de deltagende piger og rollemodeller er positive overfor de aktiviteter og arrangementer, som High5Girls gennemfører, og at High5Girls kan bidrage til at fastholde pigernes interesse på længere sigt. I den forstand kan High5Girls hjælpe med at løfte den samfundsmæssige udfordring, der består i at mange piger taber interessen for STEM, når de bliver ældre, fremgår det af rapporten.

Stadig fastlåste valg

For selvom stort set al anden udvikling i samfundet foregår i sprint, så har pigers valg af uddannelse ikke ændret sig særligt meget, siden High5Girl’s stifter selv skulle vælge retning i gymnasiet i begyndelsen af 1980’erne og valgte at gå efter en sproglig og ikke en matematisk studentereksamen.

”Men jeg blev lidt træt af alle de piger i gymnasiet, så jeg tog bagefter nogle enkeltfag i matematik, fysik, kemi og datalogi. Det er alt sammen mange år siden, men det overrasker mig, når jeg taler med vores rollemodeller i dag, at det stort set faktisk stadig er sådan. Tingene har ikke ændret sig ret meget, derfor stiftede jeg High5Girls,” siger Marianne.

Efter enkeltfagene kastede Marianne sig over uddannelsen som til svagstrømsingeniør blandt 32 mandlige medstuderende. Herefter fulgte 25 år med jobs i globale virksomheder, indtil hun valgte at prøve kræfter som selvstændig konsulent og give liv til andre projekter.

”For fem år siden, kiggede jeg mig selv i spejlet og tænkte; hvad vil du give tilbage til verdenen? Så tænkte jeg, at det skulle selvfølgelig være at fortælle piger, at STEM også er en mulighed.”

Ifølge Marianne henvender High5Girls sig til de mange andre piger for hvem STEM ikke er et helt så naturligt valg. Det skal ske ved at aflive fordomme om STEM-fagenes arketyper ved hjælp af rollemodellerne og nære pigernes nysgerrighed i et trygt pigemiljø, hvor de tør stille spørgsmål og samtidig kan pleje det sociale.

Hvad er det du og High5Girls giver tilbage til verdenen?

”Vi har nogle store globale udfordringer som beskrevet i FN’s verdensmål. Her mener vi, at der er brug for at få alle talenter, som kan være med til at løse nogle af udfordringerne, i spil. Og her er det jo lidt ærgerligt, at 50% af befolkningen mere eller mindre ikke vælger den vej og ikke bidrager til at finde løsninger indenfor grøn omstilling, sundhed m.m. For vi ved, at løsningerne bliver bedre, når det er en divers gruppe, der udvikler dem. Vi ved eksempelvis at meget medicin er udviklet efter en mand, som meget ofte vejer mere end en kvinde, og vi får som samfund bedre tekniske løsninger, når der er diversitet bag udviklingen. Det kunne være kultur, alder m.m. – men nu har vi fokus på kvinder, fordi det er vores egen historie.”

High5Girls skal også bidrage til en dybere forståelse og lyst til entreprenørskab, understreger Marianne.

”Kun 1/3 af landets iværksættere i dag er kvinder, og det er også derfor, at entreprenørskab er en del af vores koncept. Vi lærer dem om at vælge en proces for at løse et problem og til sidst pitcher pigerne deres idé i et trygt rum sammen med nogen, de har været sammen med i to dage. Det betyder rigtig meget for de generte piger, og når de så kommer tilbage i skolen, tør de lidt mere,” siger Marianne og glæder sig over, at det også dokumenteres i evalueringsrapporten.

”Vi har ofte også et stereotypt billede af, at en iværksætter skal være som Jesper Buch eller Elon Musk og arbejde 24/7. For mange af de kvinder, jeg taler med, er det ikke dét, der interesserer dem. Det er måske at ville gøre noget godt for verden og måske samtidig have sit privatliv til at fungere, og her kan vi godt være med til at ændre lidt på, hvad det vil sige at være selvstændig entreprenør.”

Marianne Andersen (nr. 3 fra venstre) på camp med piger og High5Girl’s rollemodeller.