Naturvidenskabsfestival

De seneste år har Otto Mønsteds Fond støttet Naturvidenskabsfestivalen. En faglig og social begivenhed, hvor mere end 150.000 børn og unge deltager i flere tusinde festivalaktiviteter over hele landet.

Festivalen er et stort synlighedsprojekt, der sætter fokus på naturvidenskaben og blandt andet har til formål at øge unges interesse for videnskab, hvor eleverne får praktiske erfaringer, der kobles til autentiske problemstillinger.

”Med festivalen skabes en faglig og festlig ramme, der engagerer børn og unge i science og som samtidig styrker naturfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne hele året.” siger Mikkel Bohm, direktør for Astra.

I 2018 var det 20 år siden, at festivalen blev afholdt for første gang. Temaet hed ”Den yderste Grænse”, og handlede om yderpunkter, både med fokus på fysiske fænomener, etikken, mennesket og naturen. Til alle fire emner var der tilknyttet undervisningsforløb målrettet indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Et, blandt mange tiltag er “Masseeksperimentet”, hvor der var fokus på de gode bakterier og den naturvidenskabelig arbejdsmetode. I jagten på den gode bakterie fik skoleklasserne til opgave at indsamle prøver fra naturen og efterfølgende undersøge dem i klasselokalet. Efter videre analyse vil de bakteriestammer som kan karakteriseres som nye, blive publiceret og være tilgængelige i en offentlig bakteriebank.

www.naturvidenskabsfestival.dk