Kloge guldkorn kommer ud i lyset

Specialefestivalen er et nyt initiativ, der vil dele ud af den store mængde viden i kandidatspecialerne fra landets universitetsstuderende.

26.000 studerende på landets otte universiteter afleverer hvert år kandidatspecialer, som bare ender i arkivskuffen. Sjældent får andre end vejleder og censor kendskab til indholdet i specialet, der udgør den afsluttende finale i både fagligheden og metoderne som hver enkelt studerende har indsamlet gennem fem års studier.

Det er spild af viden og ressourcer, mener Ungdomsbureauet, der, i samarbejde med studenterhuset Station – a Student Innovation House på Frederiksberg, har taget initiativ til en Specialefestival den 23. og 24. september. Her er det målet at gøre specialerne tilgængelige for et langt bredere publikum og bygge nye broer mellem de nyuddannede, det øvrige samfund, universiteterne på tværs og kommende studerende. Og sådan kan det blive muligt at omsætte kandidatspecialerne fra hengemt miniforskning til forandringer i samfundet.

”På lang sigt håber vi, at festivalen bliver en slags hyldest til det at skrive speciale og bliver ophævet og mere anerkendt af uddannelsesinstitutionerne. Vi tror på, at det vil gavne Danmark, for meget af det man ser i specialerne, peger på nogle konkrete samfundsproblemer og løsninger. Det er regulær miniforskning, som kan være med til at understøtte fundamentet for vores samfundsudvikling”, siger Anna Asghari, der er direktør i Ungdomsbureauet.

Initiativet er støttet af bl.a. Otto Mønsteds Fond, der har bevilget hovedparten af midlerne til festivalen i 2021, og flere interesseorganisationer, heriblandt Danske Universiteter og Dansk Industri, har erklæret sin støtte til Specialefestivalen.

”Dansk Industri støtter fuldt op om et øget fokus på at løfte kandidatspecialer fra et akademisk bidrag til en potentiel for andringskraft, som kan bringes ind i en samfundsmæssig kontekst og derigennem gavne dansk erhvervsliv. Et afsluttet kandidatspeciale med samfundsmæssig relevans er et godt og vigtigt afsæt på den videre vej til arbejdsmarkedet”.

Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri

Festival med både viden og underholdning

Festivalen bliver en ramme for præsentationer af specialer kombineret med underholdende shows og værksteder, hvor de studerendes ideer debatteres. De 75 specialer præsenteres i oplæg på hver 10 minutter, der er samlet i tematiske blokke omkring f.eks. klimaspørgsmål eller folkesundhed. Både i forhold til dimittender og kendte oplægsholdere er der i programlægningen lagt vægt på, at de er bredt repræsenteret og kan bringe aktuelle temaer med ind i debatten om det akademiske liv og de forandringer, specialerne kan bidrage til.

Læs mere om Specialefestivalen