Internationalt udsyn gør Danmark skarpere

For adjunkt Simon Jappe Lange har internationale konferencer og udlandsophold haft afgørende betydning for hans karriere og resultater på DTU.

En tur til Delft i september var ikke til at komme udenom for Simon Jappe Lange. Technische Universiteit Delft er Hollands største tekniske universitet, og det var vært for den årlige konference indenfor det, der er Simons felt – terahertz (THz) teknologi. Han er til daglig adjunkt på DTUs institut for Elektroteknologi og Fotonik og med i en forskningsgruppe, hvor de arbejder med denne hidtil oversete lysteknologi med ret unikke egenskaber.

Bruger man eksempelvis THz-lys til at se på en skibsbund, så kan man se alle de enkelte lag af maling som skibet er påført og kan derigennem optimere skibets fremdrift gennem vandet for at nedbringe brændstofforbruget. Bruger man THz-lys til at se på tabletter til farmaceutisk brug, så kan man inspicere tablettens coating og derigennem sørge for, at tablettens aktive ingredienser frigives det rigtige sted i kroppen. THz-teknologi giver med andre en dybere indsigt i en lang række produkter og kemiske sammensætninger.

Det er Simons primære opgave at indpakke og demonstrere funktionaliteten i THz-teknologi overfor virksomheder og på sigt få dem til at bruge teknologien. Hans langsigtede mål er at skabe et dansk-baseret økosystem inden for THz-teknologi, der består af både produktudviklere og aftagere af teknologien.

Og så er vi tilbage til Delft. For den mission lykkes ikke ved, at Simon og resten af forskningsgruppen udelukkende har sin daglige gang på DTU.  Derfor har han i flere tilfælde fået en bevilling fra Otto Mønsteds Fond til konference- og udlandsophold.

Konferencer skaber tanker og relationer

”På sådan en konference i Delft får jeg først og fremmest en masse inspiration. Forskellige forskere holder foredrag for hinanden, man snakker med hinanden og mange nye forskningsideer opstår netop, når folk bliver hevet ud af deres hverdag og får tid til tænkte over noget nyt, man hører på f.eks. en konference. Det er også et ret stort internationalt netværk, der møder op til de her ting, så det er også her, at man finder sine internationale samarbejdspartnere og plejer de relationer, man har. Og den evne til at arbejde internationalt er også noget, man bliver vurderet på som forsker,” forklarer Simon. Særligt de internationale konferencer er efter hans opfattelse meget vigtige.

”Man er jo meget isoleret, når man sidder på et universitet, og måden man oplever verden på, er ofte gennem forskningsartikler som alle mulige skriver. Men du kan umuligt nå at læse alt det, der bliver udgivet. Så at tage til en konference som i Delft bliver så stedet, hvor vi alle sammen deler vores syn på verden og man finder ud af, hvor ens arbejde passer ind i en lille kontekst – præcis som når en virksomhed skal definere value propositions til et eller andet produkt. Og det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre at finde ud af hvor, man skaber værdi, hvis man ikke tager til de her internationale konferencer.”

konference i delft
Det vil ikke kunne lade sig gøre at finde ud af hvor, man skaber værdi, hvis man ikke tager til de internationale konferencer, mener Simon Jappe Lange (nr. to fra højre)

Udlandet blev plug and play

Simon har haft fart på i sin karriere, og det har flere udlandsophold leveret faglige byggesten til. Han fik allerede i 2012 et rejselegat til et udvekslingsophold i Brasilien og senere i forbindelse med sin Ph.D. afhandling var han tilknyttet som gæsteforsker på University of California i Santa Barbara. Derudover har han været praktikant på Innovation Center Denmark i Silicon Valley og haft Stanford University som en delt hjemmebane i forbindelse med kandidatspecialet.

“Det var nok de senere ophold, der var mest fagligt dannende, men de første udlandsophold, gav den her følelse af ”at det er bare noget man gør”.  Fagligt har udlandsopholdene betydet, at jeg har beskæftiget mig med nogle ting, som jeg ikke ville have haft mulighed for herhjemme. Det er i høj grad tanken om en kontekst, jeg har taget med tilbage og nogle perspektiver på, hvad vi arbejder med derhjemme og en bredere forståelse af, hvordan man driver forskning andre steder. Sidstnævnte spiller en vigtig rolle for ens evne til at lave personaleledelse af folk, der kommer alle mulige steder fra i verden, hvilket jo også er virkeligheden, når man kommer tilbage på et dansk universitet. Hvis jeg skulle sætte en finger på, hvad der har været med til at opbygge min nuværende succes, så har det i meget høj grad handlet om at kunne engagere og motivere internationale forskere på tværs af forskningsgrene og forskellige nationaliteter om et samlet mål.”

 

Fakta THz-teknologi

THz-teknologi bygger basalt set på, at man sender THz-lys mod et objekt og måler på, hvor meget lys objektet reflekterer og transmitterer. Magien opstår i mødet mellem objektet og THz-lyset, hvorigennem THz-lyset opsamler nogle unikke oplysninger omkring objektet, som ikke kan opsamles på anden vis. Det gør THz til en bredt anvendelig teknologiplatform indenfor mange industrielle felter.

 Fakta om bevillinger 

Otto Mønsteds Fond imødekommer igen i 2022 et stigende antal bevillinger til konferenceophold efter nogle år, der har været præget af pandemiens nedlukninger. I 2021 bevilgede fonden støtte til 179 kongres- og forskningsophold i udlandet.I 2022 har Otto Mønsteds Fond indtil videre uddelt 9 mio. kroner til over 900 studerende, der tager på studiemeriterende udlandsophold.

Læs mere om, hvordan du ansøger