Grøn Dyst

GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU. Formålet er at sikre, at fremtidens ingeniører kan integrere aspekter af bæredygtighed, klimateknologi og miljø i deres arbejde.

En gang om året kulminerer arbejdet med grønne og bæredygtige initiativer i undervisningen i Grøn Dyst studenterkonferencen. Her har alle DTU’s studerende mulighed for offentligt at præsentere deres visionære projekter og dyste om præmier.

Studenterkonferencen Grøn Dyst blev afholdt på DTU den 22. juni 2018 for 7. gang, med deltagelse af mere end 300 studerende og deres i alt 124 projekter, som alle fokuserede på bæredygtighed og var opdelt efter FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Otto Mønsteds Fonds sponsorerede blandt andet;

  • 1.præmie for bedste bachelorprojekt
  • 1.præmie for bedste kandidatspeciale

Blandt projekterne på dagen kan nævnes et system til håndtering og genbrug af vand fra skybrug, køleboks lavet af halm podet med østershatte og en bæredygtig løsning for det nye 5G netværk.

www.groendyst.dtu.dk.

                    

Fotos: Ulrik M. Nielsen