Nu kan du ansøge om en vinderpulje på 500.000

Otto Mønsteds Fond uddeler igen i 2024 prisen Den Lyse Idé til to idéer med et stort forretningsmæssigt potentiale. Vinderidéerne præmieres med i alt 500.000 kroner, og juryen ser frem til at gennemgå ansøgernes blændende idéer i ansøgningsperioden fra 15. april til 15. august.

Det er sjette år i træk, at Otto Mønsteds Fond uddeler prisen som en anerkendelse til talenter med den rette innovative idé, produkt, proces eller løsning. Prisen er ikke blot en hyldest af arbejdet, men skal også tilskynde og inspirere årets vindere i videreudviklingen af deres idéer.

Otto Mønsteds Fonds Den Lyse Idé 2024 uddeles inden for følgende områder:

– 250.000 kr. til den bedste Early-stage idé
– 250.000 kr. til den bedste Late-stage idé

Udover ovenstående priser kan juryen vælge at uddele ekstra-priser til én eller flere idéer, der har gjort et særligt indtryk på juryen.

Med prisen ønsker Otto Mønsteds Fond at belønne, anerkende og hylde idéer, der kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv samt tjene til Danmarks ære. Erhvervsmanden Otto Mønsted gjorde selv en forskel og ønskede at give andre mulighed for selvsamme. Dét at støtte unge talenter og sørge for bedre vilkår til at indfri deres potentiale, var noget Otto Mønsted vægtede højt.

prisvinder med bestyrelsesformand
Vinderne af Den Lyse Idé 2023, Ida C. Nielsen og Hongbo Zhao, fik overrakt priserne af fondens bestyrelsesformand, Nis Alstrup. Foto: Dan Møller

Kandidater:

  • Indstillinger modtages som udgangspunkt fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d., og post.doc, der er tilknyttet et af de otte universiteter i Danmark. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
  • Er en lys idé med kommercielt potentiale, der har formået at kombinere høj faglig indsigt med stærk forretningsforståelse.
  • Ansøgere, som tidligere har fået afslag, er berettiget til indstilling af Den Lyse Idé igen i 2024.

 Idéer, som tidligere har modtaget større priser (over 200.000 kroner), kan ikke indstilles til Den Lyse Idé.

Juryen vurderer indstillingen ud fra følgende parametre:

  • Excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation
  • Graden af forretningsmæssig vision og forståelse
  • Sandsynligheden for at Den Lyse Idé kan implementeres
  • Idéens værdi samt betydning for dansk erhvervsliv

Juryen vælger to vindere af ”Den Lyse Idé”, som præmieres og offentliggøres i oktober ved Digital Tech Summit 2024.

Læs mere om, hvordan du søger HER