DTU-studerende knokler for hospitalsdrift i Sierra Leone

Engeneering World Health fra DTU har udsendt et team bestående af Cecilie Sackia Lochet Jacobsen, Nicole og Anders Sonesson, der arbejder i døgndrift for at sikre stabil og sikker strømforsyning på Masanga Hospital dybt inde i junglen.

Masanga Hospital ligger i et landdistrikt og har omkring 100 senge i Tonkolili distriktet midt i Sierra Leone med et sparsomt udbygget vejnet. Hospitalet dækker et område på omkring 440.000 personer, som er afhængige af hjælp fra Masanga ved sygdom. Der behandles patienter med tropiske sygdomme, fald fra træer, motorcykel- eller biluheld, øjenskader, komplicerede børnefødsler etc. Hospitalet har navn (masangahospital.org) efter landsbyen, som ligger lige op ad hospitalet. Masanga Projektet drives af foreningen Masanga DK og består af et hospital, en videregående uddannelsesinstitution og en forskningsenhed. Specialer er blandt andet kirurgi herunder amputationer, obstetrik (fødsler og graviditet) samt gynækologi

Interview med Anders Sonesson

Anders Sonesson læser en kandidat i geofysik og rumteknologi på DTU og har afsat fem måneder til projektet.

Anders Sonesson læser en kandidat i geofysik og rumteknologi på DTU. Anders er på sit sidste semester og har med støtte fra Otto Mønsted Fond afsat fem måneder til et Engineering World Health-projektarbejde på Masanga Hospital midt i junglen i Sierra Leone sammen med Cecilie Sackia Lochet Jacobsen og Nicole fra DTU.

Hovedformålet med projektet er at optimere hospitalets elektriske installationer. Projektet skal resultere i en stabil strømforsyning døgnet rundt med første prioritet til hospitalets operationsafdeling, dernæst de øvrige afdelinger og medarbejdernes boliger. Projektet kræver mere strøm, hvilket sikres gennem en donation fra Solar. Donationen omfatter bl.a. solceller, som ankommer i marts.

Anders har brugt januar på kortlægning og registrering af samtlige kabler og andre el-installationer. Kortlægningen skabte det nødvendige overblik for en efterfølgende oprydning og projektering af et omfattende renoveringsarbejde. Der skal udskiftes mange kilometer kabel, som strækker sig over hele hospitalets område. Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med de lokale, som skal oplæres således at de bliver i stand til at vedligeholde installationerne, når de danske ingeniører er rejst hjem.

Hvad var din motivation for at rejse til Masanga?

”Jeg har før rejst i Nepal og har gennem mange år arbejdet for frivillige organisationer bl.a.  Den Danske Frikirke og Hjerteforeningen, hvor jeg lavede intro workshops med henblik på behandling af hjertestop. Når jeg involverer mig i et projekt som dette, får jeg prøvet mig selv af. Jeg udvikler min tålmodighed og kommunikation. Begge dele er en forudsætning for at nå frem til den bedste løsning i samarbejde med mine lokale kollegaer. For mig har det at hjælpe andre mennesker altid været en naturlig drivkraft. Jeg motiveres af at finde den rette løsning på et problem. Jo mere besværligt jo bedre. Nok kommer jeg med stor teoretisk viden fra mit studie, men jeg får en masse praktisk erfaring hernede, og når vi deler min teori og mine kollegaers praktiske viden, så får vi de bedste løsninger på de udfordringer som Masanga Hospitalet har,” siger Anders.

Hvad har gjort størst indtryk på dig hernede?

”Venligheden fra de lokale og mine kollegaers høje motivation og den store arbejdsindsats fra de øvrige europæiske kollegaer jeg har hernede. Det har også givet anledning til refleksion, hvor nemt det er at løse problemer derhjemme, fordi tilgangen til reservedele er så forholdsvis enkel. En lokal Bauhaus er altid lige om hjørnet,” siger Anders med et smil.

”Hernede skal jeg have varerne fra Kina, og leverancen tager tid. Bestiller jeg ikke korrekt i første omgang tager det dobbelt tid. Det er en tidsrøver.”

Hvilke operationelle mål har du for dit ophold?

  • At skabe stabil strøm døgnet rundt til hospitalet. Det er forholdsvis enkelt, men det er den enkeltstående indsats med størst betydning for den daglige drift.
  • Udskiftning og kabeludvidelse af de kabler, som ikke er brugbare længere eller for små til formålet.
  • Effektivisere strømforbruget, så de rette afdelinger har strøm, når de reelt skal bruge det. Et eksempel kunne være at reducere antallet af apparater, finde mindre strømslugende løsninger og ændre installationer, så man bedre kan slå områder fra, der ikke er i brug.
  • At få generatorer og solcelleanlægget justeret og tilpasset samt at få de nye paneler opsat og bundet sammen med det eksisterende system.
  • At få udarbejdet manualer over systemerne, så der efterfølgende nemt kan fejlfindes på systemet, hvis det skulle svigte.

Da vi talte med Anders, var det udendørs gravearbejde i fuld gang. Det er helt afgørende at få de nye kabler i jorden, inden regntiden sætter ind. I regntiden sættes der fokus på de indendørs opgaver.

Fakta

Der skal graves og nedlægges kilometervis af nye kabler på stedet.

Det var den danske speciallæge Peter Bo Jørgensen, som i 2005 tog initiativ til Masanga Projektet, da han begyndte at sende brugt, men brugbart hospitalsudstyr til Sierra Leone. Initiativet blev drevet af foreningen Masanga DK, som året efter også underskrev en kontrakt med den lokale regering om genopbygningen af hospitalet. Det havde frem til 1997 været drevet som spedalskhospital af den internationale adventistbevægelse, og da organisationen forlod stedet, indtog rebeller hospitalet og efterlod det i miserabel tilstand ved afslutningen af den 11 år lange borgerkrig i landet.

Lige fra starten har det været tanken at sikre både hospitalets fremtid, men også at bidrage til hele landets sundhedsmæssige fremdrift ved hjælp af bæredygtighed. Her går genopbygningen af hospitalet og forsyninger af hospitalsudstyr fra Danmark hånd i hånd med den norske organisation CapaCare. Organisationen har udviklet et træningsprogram, der uddanner ikke-læger til at udføre specifikt lægeligt arbejde og til at uddanne lokalbefolkningen i andre sundhedskompetencer, så den gradvis selv kunne overtage hospitalet og videreføre kompetencerne til resten af landet. Da programmet begyndte, havde Sierra Leone kun fem kirurger og syv fødselslæger i hele landet og projektet blev dermed en model for at løse det akutte kompetenceproblem på sundhedsområdet i hele landet.

Hospitalet udbyder i dag anerkendte sundhedsuddannelser, herunder også landets eneste fysioterapiuddannelse, og har uddannet over 350 sygeplejersker, der nu arbejder på hospitaler over hele landet. Masanga Hospitalet har siden projektets start behandlet flere end 200.000 patienter.

Se YouTube videoen om hospitalet på masangahospital.org.