Danmarks Tekniske Museum

Ved Danmarks Tekniske Museum (DTM) er genstandene omdrejningspunktet for fortællingerne – fra de første tekniske opfindelser til forestillingen om hvad der måske venter i fremtiden.

Et eksempel på dette er dansk innovationshistorie, der præsenterer et historisk og nutidigt perspektiv på, hvordan Danmark er blevet et af verdens førende højteknologiske samfund. Ligesom i dag, hvor antallet af nye patenter er en indikator for et samfunds innovationskraft, så fortæller dansk patenthistorie om det 20. århundredes banebrydende danske opfindelser og industrielle nybrud, samt pionererne bag.

”Danmarks innovationshistorie er i dag ufortalt for et bredere publikum på trods af, at behovet og interessen aldrig har været større. Vi står med en helt unik samling af prototyper og modeller, der ikke bare er af nationalhistorisk værdi, men også kan blive et stærkt værktøj for alle, der vil vide noget om iværksætteri og innovation. Derfor glæder det mig, at vi nu kan aktivere samlingen på en digital platform”, fortæller Jesper Buris Larsen, direktør for Danmarks Tekniske Museum.

Otto Mønsteds Fond besluttede at støtte op om DTM`s initiativ til udviklingen af en digital platform for dansk patent- og innovationshistorie.

I februar 2018 begyndte udviklingen af en åben digital platform for patentsamlingen, med det formål at systematisere hele patentsamlingen, og hermed skabe en samfundsrelevant og vedkommende ramme, der udfolder samlingens potentiale i et større kontekst for et nutidigt publikum.

Samlingen består af mere end 2.500 prototyper, der er indleveret i forbindelse med patentansøgninger fra 1894-1994. Hvoraf knap 400 kendte og mindre kendte eksempler er udstillet i montrer. Fra de ikoniske industrisucceser, som dem første LEGO-klods, Le Klints foldede lampeskærme og Brdr. Hartmanns æggebakker, til den optimistiske amatørs forsøg på at realisere en drøm om at få anerkendt deres mere eller mindre geniale ideer. Læs om flere af opfindelserne her.

Platformen skal fremover kunne anvendes af bl.a. virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt offentligheden i øvrigt.

www.tekniskmuseum.dk