CSE skruer op for succesfuldt entreprenørskab

På Copenhagen School of Entrepreneurship er flere studerende end nogensinde tilknyttet den danske katalysator for entreprenante ideer.

Det kræver en schweizerkniv af tværfaglige discipliner at udforme en bæredygtig forretningside og efterfølgende skrue den sammen til en kommerciel succes i praksis. Otto Mønsteds Fond har derfor i en årrække støttet studenteriværksætterhuset Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), der fungerer som katalysator for at omsætte teori til praksis og modne de studerende.

Fonden har senest støttet CSE med en donation til ansættelse af en scale-up officer, der kan løbe med faklen i den udviklingsrejse CSE står foran. Det gælder blandt andet om at styrke de studerendes mulighed for at få sparring og hjælpe dem med at få adgang til finansiering i alle virksomhedens faser og vise dem vejen til andre ressourcer, de kan trække på – under og efter CSE-forløbet. Der bliver også øget fokus på at skabe forbindelse og netværk blandt de studerende og investorer samt gøre CSE til en proaktiv del af det kendte økosystem indenfor entreprenørskab. Det vil naturligt indebære et tættere samarbejde med et andet betydningsfuldt entreprenørcenter indenfor science, SkyLab, på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som Otto Mønsteds Fond tilsvarende støtter økonomisk.

Katalysator for det helstøbte
For Andreas Gjede, direktør for CSE, er det vigtigt at holde fokus på, at CSE-tilbuddene henvender sig til studerende og er en del af en læringsproces.

”I vores verden kan det hele nemt blive meget ’Løvens Hule’-agtigt. Det skaber hurtigt en for ensformig præstationskultur. Her må CSE ikke glemme vores stærke uddannelsesmæssige udgangspunkt og vores essentielle rolle i uddannelsessystemet, hvorfor vi altid skal sørge for at understøtte de studerendes læringsrejse og balancering mellem profit, purpose og personlig udvikling. Vi ønsker selvfølgelig at understøtte tilblivelsen af bæredygtige, stærke virksomheder, men også at kvalificere og inspirere de studerende i deres transformative rejse fra at være studerende til at være entreprenør,” siger Andreas Gjede.

Han ved på egen krop, hvordan bagagen pakkes til sådan en rejse. Andreas Gjede var medstifter og direktør i Student & Innovation House (i dag Station), inden han tiltrådte som direktør i CSE. Gennem fem år og med 60 mio. kr. fra primært fonde er den gamle politistation på Frederiksberg ombygget til en base for studerende, der har interesse for tværfaglige innovationsprojekter til gavn for samfundet. Andreas Gjede sidder stadig i bestyrelsen for Station og kan tænke tilbage på mange års læring.

FAKTA:
Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) er et af de største danske centre for studenter-entreprenørskab, hvor studerende og nyuddannede fra universiteter fra hele verden kan få afprøvet bæreevnen af teoretiske virksomhedsidéer og omsætte dem til praksis. Alene inden for det seneste år har 268 studerende med startup-ideer fået adgang til den gratis og tværfaglige ekspertise, der er opbygget omkring CSE, siden organisationen blev etableret i 2007 med rødder i Copenhagen Business School.
CSE tilbyder et veludbygget inkubationsforløb, accelerationsprogrammer, uddannelsesprogrammer, events, workshops, match-making med flere end 150 specialiserede mentorer, åben rådgivning og meget mere. CSE har til huse i en stor bygning tæt på CBS på Frederiksberg.