Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

OMA Reklame

Otto Mønsted var kendt for hans eksperimenterende markedsføring for OMA margarine, der ofte involverede farverige dyremotiver. I Den Gamle By…
Læs mere

The Bright Idea

Den Lyse Ide 2020/ The Bright Idea Prize 2020. Otto Mønsteds ”Den Lyse Idé” uddeles som anerkendelse til forskningstalenter med…
Læs mere

Aarhus Scala Foyer

Otto Mønsted var både en af initiativtagerne og investorerne bag opførslen af Aarhus Teater i 1900. Otto Mønsteds historiske aftryk…
Læs mere

Vores projekter

Naturvidenskabsfestival 2019

Naturvidenskabsfestivalen som er støttet af Otto Mønsteds Fond, foregik over hele landet i uge 39, med årets tema - vandets…
Læs mere

Otto Mønsteds Bright Idea Award 2019

Otto Mønsteds Fond uddelte i 2019 for første gang The Bright Idea, som gik til projekter om klima, cirkulær økonomi…
Læs mere

Business Battlefield

Business Battlefield er en 100% studenterdrevet organisation. Organisationens vision er Shaping The Leaders of Tomorrow. Efter et års hårdt arbejde…
Læs mere