Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

Den Lyse Ide 2021

Mød vinderne af ‘Den Lyse Idé 2021’

Onsdag uddelte Otto Mønsteds Fond for tredje gang prisen ’Den Lyse Idé’ på en halv million kroner. Prisen blev i…
Læs mere

Video: Tankerne bag ‘Den Lyse Ide’

Erhvervsmanden Otto Mønsted blev en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde, fordi han evnede at udvikle innovative produkter til både national og…
Læs mere

Stor dag venter for årets prisvindere

Kig med når Otto Mønsteds Fond hædrer forskningstalenter med prisen ’Den Lyse Idé 2021’ og 500.000 kroner. Du kan også…
Læs mere

Vores projekter

Line Ledsgaard på ophold i Iontas

En verden af viden beriger Danmark

Otto Mønsted fandt inspirationen til sit livsværk i udlandet, og fonden støtter forsat dem, der henter viden og inspiration fra…
Læs mere
specialefestival

Kloge guldkorn kommer ud i lyset

Specialefestivalen er et nyt initiativ, der vil dele ud af den store mængde viden i kandidatspecialerne fra landets universitetsstuderende. 26.000…
Læs mere
Den Lyse Ide 2021

Tillykke til vinderne af Den Lyse Ide 2021

Onsdag 19. maj uddelte Otto Mønsteds Fond for tredje gang prisen ’Den Lyse Idé’ på en halv million kroner. Prisen…
Læs mere