Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

Kender du historien om OMA?

Erhvervsmanden Otto Mønsted anlagde den første margarinefabrik, Aarhus Butterine Co., i Danmark i 1883. I 1909 stiftes Otto Mønsted A/S…
Læs mere
to prisvindere

Her er årets vindere af MADE prisen

Torsdag den 7. december havde direktøren for Otto Mønsteds Fond, Nina Movin, den store glæde at kunne overrække Otto Mønsteds…
Læs mere
prisvinder med bestyrelsesformand

Tillykke til vinderne af Den Lyse Idé 2023

Årets vindere kan nu fortsætte arbejdet med at udvikle deres innovative idéer til gavn for økologisk planteavl og elektrificering. Onsdag…
Læs mere

Vores projekter

to prisvindere

Her er årets vindere af MADE prisen

Torsdag den 7. december havde direktøren for Otto Mønsteds Fond, Nina Movin, den store glæde at kunne overrække Otto Mønsteds…
Læs mere
prisvinder med bestyrelsesformand

Tillykke til vinderne af Den Lyse Idé 2023 – se videoen

Årets vindere kan nu fortsætte arbejdet med at udvikle deres innovative idéer til gavn for økologisk planteavl og elektrificering. Onsdag…
Læs mere
forhal Experimentarium

Rumrejse skal gøre STEM-fag til jordnære valg

Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen i august blev sendt afsted på Huginn-missionen til…
Læs mere