Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

The Bright Idea

Otto Mønsteds Fond har åbnet op for ansøgninger til "Den Lyse Idé". Du kan læse mere om betingelserne og ansøge…
Læs mere

Aarhus Scala Foyer

Otto Mønsted var både en af initiativtagerne og investorerne bag opførslen af Aarhus Teater i 1900. Otto Mønsteds historiske aftryk…
Læs mere

Hjælp til legatsøgning

Den gratis fonds- og legatdatabase grantcompass.dk har udgivet en ny bog. Bogen "Fonde & legater til Studier og praktik i udlandet", er…
Læs mere

Vores projekter

Business Battlefield

Business Battlefield er et studenterdrevet non-profit initiativ, der med støtte fra Otto Mønsteds Fond blev afholdt for anden gang d.…
Læs mere

Universitarium

Universitarium er et læringsrigt, underholdende og interaktivt eksperimentarium, hvis formål er at højne børn og unges interesse i tekniske og…
Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Ved Danmarks Tekniske Museum (DTM) er genstandene omdrejningspunktet for fortællingerne – fra de første tekniske opfindelser til forestillingen om hvad…
Læs mere