Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

Landets største startup-event sendte 17 nye ideer på vingerne

Copenhagen School of Entrepreneurship gav taletid til de startups, der har været igennem et intensivt acceleratorprogram. For mange startups er…
Læs mere
Ida Cecilie Jensen i Station på Frederiksberg

Kæmpestort potentiale i myrekryb

Specialfestival åbnede døre ind til et væld af kandidatspecialer med interessant viden.  Det har hidtil mest været Michelin-restauranten Noma, der…
Læs mere
Studerende i The Kitchen

Aarhus Universitet trækker erhvervslivet tættere på

The Kitchen binder nye bånd mellem etablerede virksomheder og universitetets startup-miljø. Der er ikke mange, der i dag taler om…
Læs mere

Vores projekter

Landets største startup-event sendte 17 nye ideer på vingerne

Copenhagen School of Entrepreneurship gav taletid til de startups, der har været igennem et intensivt acceleratorprogram. For mange startups er…
Læs mere
dtu

Startups møder investorer og virksomheder

DTU Startup Day præsenterede 60 startups med løsninger på miljømæssig eller social bæredygtighed.   DTU Startup Day er det årlige mødested…
Læs mere
planetarium

Astronomiens rockstjerner indviede Planetariekuplen

Den gennemrenoverede Planetariekuppel viste Nordeuropas største full-dome lærred frem til den officielle indvielse. "Det er meget fint og det ser…
Læs mere