Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

Otto Mønsted var en af reklamens pionerer

Fabrikanten fra Aarhus var hurtig til at se værdien af branding og markedsføring på mange forskellige kanaler. Otto Mønsteds primære…
Læs mere

Jobopslag: Administrativ blæksprutte med tjek på detaljen

  Otto Mønsted søger en administrativ medarbejder til Otto Mønsted A/S og Fondens administrative arbejde. Det er et selvstændigt job…
Læs mere

The Bright Idea 2020 award ceremony

Tag et videokig på begivenheden, hvor vi afslørede prismodtagerne af The Bright Idea Award 2020. Det er en dag, vi…
Læs mere

Vores projekter

Otto Mønsted var en af reklamens pionerer

Fabrikanten fra Aarhus var hurtig til at se værdien af branding og markedsføring på mange forskellige kanaler. Otto Mønsteds primære…
Læs mere

Udebane er hjemmebane for gæsteprofessor på DTU

Natalie Stingelin fra Atlanta er en af mange gæsteprofessorer, der med støtte fra Otto Mønsteds Fond inviteres til Danmark hvert…
Læs mere

CSE skruer op for succesfuldt entreprenørskab

På Copenhagen School of Entrepreneurship er flere studerende end nogensinde tilknyttet den danske katalysator for entreprenante ideer. Det kræver en…
Læs mere