Den første fundats i Otto Mønsteds Fonds historie, blev underskrevet den 21. juni 1934, hvor der i §12 står:

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri.”

I den nyeste udgave af fundatsen, står der følgende skrevet, omhandlende uddelinger:

”Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

  1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engagerede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.
  2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
  3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.”

Uddelingspraksis afledt af fundats
Ved fastlæggelse af virkemidler har fondsbestyrelsen tillagt begreberne ”flittig” og ”internationalisering”, i bredeste forstand, en afgørende vægt.

Desuden har det været vigtigt at finde områder, hvor Fondens tilskud vil
kunne gøre en forskel.

Begunstigede aktiviteter omfatter derfor:

  • Udlandsophold for studerende og forskere
  • Deltagelse i internationale kongresser
  • Tiltrækning af udenlandske gæsteprofessorer
  • Afholdelse af international kongresser i Danmark

Fundatsen for Otto Mønsteds Fond kan findes HER.

Historier

Se video med prisvindere

I denne video kan du møde prisvindere af The Bright Idea 2020 Hør Irina Iachina, ph.d.-studerende ved SDU og vinder i kategorien…
Læs mere

OMA Reklame

Otto Mønsted var kendt for hans eksperimenterende markedsføring for OMA margarine, der ofte involverede farverige dyremotiver. I Den Gamle By…
Læs mere

The Bright Idea

Den Lyse Ide 2020/ The Bright Idea Prize 2020. Otto Mønsteds ”Den Lyse Idé” uddeles som anerkendelse til forskningstalenter med…
Læs mere

Vores projekter

CSE skruer op for succesfuldt entreprenørskab

På Copenhagen School of Entrepreneurship er flere studerende end nogensinde tilknyttet den danske katalysator for entreprenante ideer. Det kræver en…
Læs mere

Lyt til passionerede DTU-forskere i nye podcast

Otto Mønsteds Fond støtter udgivelse af 10 podcast, hvor nogle af landets bedste forskere fortæller om deres arbejde og faglige…
Læs mere

Vinderne af The Bright Idea Prize 2020

Årets bedste forskningsprojekter indenfor business og science blev præmieret med Otto Mønsteds Fonds The Bright Idea Prize 2020 torsdag 24.…
Læs mere