UC Berkeley deler viden om entreprenørskab

Masterclass med Ken Singer og David Law fra University California, Berkeley

Masterclass-forløb ”underviser underviserne” i at fremme entreprenørskab blandt studerende.

”Vi arbejder i samme retning”, konkluderer tre undervisere fra danske universiteter samstemmende. Det er noget af det udbytte, de har fået, efter et masterclass-forløb med to af sværvægterne indenfor undervisning i entreprenørskab, Ken Singer og David Law fra University California, Berkeley. De tre danske deltagere underviser til dagligt på SDU, AAU og KU og deltog i den ene af to masterclasses i august for at få et indblik i de metoder, man anvender på Berkeleys ”Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology”, hvor de californiske gæster underviser i et 25 ugers kursus i entreprenørskab.

Formålet med sommerens masterclass har været at ”undervise underviserne” for at inspirere dem til at nytænke deres undervisning i entreprenørskab og give dem nogle konkrete redskaber, de kan anvende i undervisningen af deres studerende. Målet er naturligvis, at de danske undervisere i endnu højere grad kan stimulere en entreprenørskabs-tankegang i undervisningen og blandt de studerende selv, som måske i sidste ende får vækket en lyst til at blive iværksætter.

Berkeley-metoden, som deltagerne fik indblik i, er meget hands on-orienteret og adskiller sig på det punkt fra danske forhold, erfarede Martin Senderovitz, forsker og underviser i entreprenørskab på SDU.

Martin Senderovitz
Martin Senderovitz, forsker og underviser i entreprenørskab på SDU.

 

”Vi er mere teoriorienterede i vores undervisning herhjemme og så ser vi også lidt bredere på, hvad entreprenørskab er. Berkeleys tilgang er meget rettet mod startups, og det var inspirerende at høre deres vinkel på det. Men entreprenørskab er meget mere. Det er en proces, som, afhængigt af dit perspektiv, kan bruges på lang række områder. Helt overordnet har de oplæg og diskussioner, vi har haft i løbet af de to dage, fungeret som et spejl for mig til at reflektere over, hvordan vi til dagligt griber tingene an på universitetet. Og det er i ret god tråd med det, de gør på UC Berkeley.”

 

 

 

Jesper Vestergaard
Jesper Vestergaard, projektleder i studenterentreprenørskab på AAU Innovation

 

En anden af deltagerne Jesper Vestergaard, projektleder i studenterentreprenørskab på AAU Innovation, siger:     

”Det er været meget givende at møde nogle dygtige mennesker, der er vant til at arbejde i en lidt anden skala end vi kender herhjemme og har ”den store pakke” med af værktøjer og erfaringer. Jeg har fået en masse inspiration, konkrete værkstøjer og tanker omkring det at rammesætte undervisning og facilitere læring i entreprenørskab og omsætte det til noget brugbart. Særligt omkring inddrag-elsen af spil i undervisningen, som vi også har afprøvet.Og så er jeg blevet bekræftet i, at Berkeleys tilgang til undervisningen ikke er så langt fra det vi gør på AAU.”

 

 

 

 

Gentager succes fra 2019

Initiativet til de to intensive dage i København kommer fra Udenrigsministeriets to Innovationscentre i henholdsvis Boston og Silicon Valley. I 2019 arrangerede de to centre en delegationstur til USA, hvor deltagere fra danske universiteter fik en introduktion entreprenørskabsundervisning i Boston og Californien herunder til MIT, Stanford University og UC Berkeleys undervisning i entreprenørskab og opbygningen af økosystemer, der støtter studerende i at blive iværksætter.Udbyttet var stort og med Otto Mønsteds Fond som hovedsponsor har det efterfølgende været muligt at invitere de to fremtrædende professorer fra Berkeley som oplægsholdere til både København og Århus.

 

Birthe Kragelund
Birthe Kragelund, professor i proteinvidenskab fra Biologisk Institut på KU.

 

”De to dage har været kæmpestor inspiration for mig og jeg er også blevet forsikret i, at det jeg gør, er entreprenørskabsundervisning. Jeg er helt sikker på, at den viden, jeg har fået, kan være med til at fremme iværksætterlysten blandt de studerende og jeg vil helt klart tage hjem og fortælle om det til mine kolleger,” siger Birthe Kragelund, professor i proteinvidenskab fra Biologisk Institut på KU.

 

Læs mere her: Sutardja Center for Entrepreneurship (SCET).