Tillykke til vinderne af Den Lyse Idé 2022

Otto Mønsteds Fond har igen uddelt prisen Den Lyse Idé og i alt 600.000 kroner til tre forskere, så de kan videreudvikle deres blændende idéer, der fremmer udviklingen indenfor brintbiler, LED og cirkulært byggeri. 

Onsdag den 25. maj havde Otto Mønsteds Fond igen den store glæde at afsløre vinderne af konkurrencen Den Lyse Idé 2022. Prisen uddeles for fjerde år i træk for at hædre nogle af landets talentfulde entreprenører og give dem økonomisk starthjælp til udviklingen af deres innovative lyse idéer.

Prisen Den Lyse Idé 2022 blev uddelt i to kategorier – henholdsvis årets bedste Late-stage idé og Early-stage idé. Vinderne af de to kategorier modtog hver 250.000 kroner for deres idéer, som er klassificeret i en modnet eller tidlig fase af deres udvikling.

Alle årets indsendte idéer er bedømt af en jury, der grundigt har vurderet samtlige indsendte idéer på baggrund af excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation. Dertil kommer, at en idé skal vise forretningsmæssig vision og forståelse, for på den måde at understøtte fondens fundats og skabe værdi for dansk handel og industri. Juryen vurderer afslutningsvis sandsynligheden for, at idéen kan implementeres samt idéens værdi og betydning for dansk erhvervsliv.

 Lyse idéer til brintteknologi og belysning 

Vinderen af den bedste ide i Late-stage kategorien blev Ahmed Ammar, postdoc på instituttet Elektro på DTU.

Prisvinder Ahmed Ammar.

Ahmed Ammar har udviklet prototyper på en LED driver, der både er signifikant mindre og samtidigt ekstremt effektiv sammenlignet med de eksisterende. Disse fordele åbner for en række nye anvendelser af LED som lyskilde og vil være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Prismodtageren har fra begyndelsen tænkt kommercielt og er i dag tilknyttet universitetets innovations hub, hvorfra han vil etablere et selskab, der skal kommercialisere den nye generation af LED drivere.

Vinder i Early-stage kategorien blev Luca Piccirilli, Ph.d. studerende på instituttet Kemi, DTU.

Prisvinder Luca Piccirilli.

Luca Piccirilli har udviklet en løsning på et fundamentalt problem ved anvendelsen af brint som ”brændstof” i biler. Brint er en gasart og skal hægtes på et bæremolekyle for at blive flydende. Men det er udelukkende brint, der skal bruges i en brintbaseret brændselscelle, som producerer strøm til biler. Prismodtageren har udviklet et system, hvor brint og bæremolekyler adskilles fra hinanden igen – udelukkende ved hjælp af den varme, der skabes, når brinten forbruges i brændselscellen. Der skal således ikke tilføres yderligere store mængder energi for at frigøre brint fra bæremolekyler. Luca Piccirillis nye system bidrager derfor til en hidtil uset energioptimering af brint, der bringer brint meget tættere på en kommerciel udnyttelse, og han har en kommerciel partner.

 

Ekstraordinær runner-up pris i år

Juryen valgte ekstraordinært i år at uddele en runner-up pris på 100.000 kroner til Jannike Borg, kandidatstuderende på instituttet for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet.

Vinder af runner-up prisen Jannike Borg.

Jannike Borg har sammen med sin far, der er tømrer, udviklet byggestruktur af træbaserede materialer, der både er cirkulære og kan nedbrydes i naturen uden negativ påvirkning af miljøet. Jannike Borgs forskning viser potentiale til en betydelig CO2-reduktion og bedre indeklima i et en-families hus. Jannike Borgs projekt er et godt eksempel på forening af forskning og det håndværksmæssige. Juryen fandt idéen så interessant og solid, at der i år skulle gives en runner-up pris til Jannike Borg.

Stort fokus på bæredygtighed i år

Årets vinderidéer bidrager alle til løsninger, der fremmer den grønne omstilling, men er omsat forskelligt og til forskellige industrier. Det grønne fokus har generelt været fremtrædende i årets indsendte ansøgninger, udtaler formanden for Otto Mønsteds Fond, Nis Alstrup:

”Heldigvis er der blandt mange ansøgere et fokus på bæredygtighed. Det er meget positivt og utroligt betryggende for kommende generationer, at vores unge forskere tager bæredygtighed og grøn omstilling så alvorligt, og som vi ved, er det desværre også tvingende nødvendigt.

Nis Alstrup er formand for Otto Mønsteds Fond og medlem af juryen.

Årets vinderidéer har et globalt perspektiv i forhold til grøn omstilling og bidrager på hver deres måde til at fastholde Danmarks position som en af verdens førende eksportører af grønne løsninger, der kommer hele verden og kommende generationer til gavn. Vi skal leve af vores kloge hoveder og evnen til at omsætte deres viden til forretning til gavn for det danske samfund og erhvervsliv. Helt i Otto Mønsteds ånd og visioner for fondens virke.”

Kandidater til ’Den Lyse Idé’ er som udgangspunkt bachelor/kandidatstuderende, Ph.d.-studerende, post doc og hele forskningsteams, der er tilknyttet et af landets otte universiteter.

 Årets jury

Alle årets indstillinger er vurderet af en præmiejury bestående af:

Kigge Hvid, partner, JA studio
Ole Kring, partner, VF Venture (Vækstfonden)
Bjarne Kjær Ersbøll, professor DTU Compute og medlem af Otto Mønsteds Fonds bestyrelse
Jesper Højberg Christensen, adjungeret professor på CBS
Nis Alstrup, formand for Otto Mønsteds Fonds bestyrelse
Karina Bergstrøm Larsen, direktør, Q-Consulting
Christian Brix Tillegreen, senior forretningsudvikler, Bioinnovation Institute
Nigel Edmondson, adm. direktør, MADE
Vibeke Svendsen, bestyrelsesmedlem i Otto Mønsteds Fond

Juryens begrundelser

Vinder af Den Lyse Idé 2022 – Late stage: Ahmed Ammar, postdoc på instituttet Elektro, DTU.

Juryens begrundelse:

LED lys er fremtidens lys, som allerede er en del af vores hverdag. Årets vinder løser det problem, at LED lys skal drives af en jævnstrømskilde, og det, der kommer ud af stikkontakten, er vekselstrøm. Oftest er der derfor en mere eller mindre klodset LED driver med som en del af løsningen, når man skal benytte LED som lyskilde. Dette problem løser året vinder ved at have udviklet en LED driver, der både er signifikant mindre og samtidigt ekstremt effektiv. Dette åbner for en række nye anvendelser af LED som lyskilde, hvilket sparer yderligere energi og vil være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.

 Ahmed Ammar har fra starten tænkt kommercielt og er i dag tilknyttet DTU Skylab, hvorfra det er hans ambition at starte et selskab, der skal kommercialisere idéen.

 Vinder af Den Lyse Idé 2022 – Early-stage: Luca Piccirilli, Ph.d. studerende på instituttet Kemi, DTU.

Juryens begrundelse:

Årets vinder giver et bud på en løsning af et fundamentalt problem ved at bruge brint som en del af den grønne omstilling. Han har på en elegant måde skabt et system, hvor brint, der er knyttet til et bæremolekyle for at skabe et flydende brændstof, kan udvindes som brint igen – alene ved at bruge den varme, der skabes, når brint forbruges i brændselscellerne. Der skal således ikke tilføres massive mængder energi for at frigøre brinten, hvilket bringer brint meget tættere på en kommerciel udnyttelse.

Luca har fra starten tænkt kommercielt og har således i dag både patenteret sin opfindelse og skaffet sig en kommerciel partner med muskler til at realisere hans idé til et kommercielt produkt på et marked, der i 2050 vil dække 25% af det globale energiforbrug.