Fonden modtager ansøgere til The Bright Idea Award 2021

Frem til 28. februar 2021 modtager Otto Mønsteds Fond ansøgninger til The Bright Idea Award 2021 på i alt 500.000 kroner.

Otto Mønsteds pris The Bright Idea Award (Den Lyse Idé Prisen) uddeles igen i 2021. Med prisen ønsker Otto Mønsteds Fond at belønne, anerkende og hylde lyse idéer, der kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv samt tjene til Danmarks ære. To lyse idéer med stort forretningsmæssigt potentiale præmieres med i alt 500.000 kroner.

Otto Mønsted gjorde en forskel og ønskede at give andre den samme mulighed. Han vægtede højt at give unge, lovende forskere bedre vilkår for at kunne indfri deres potentiale.

Otto Mønsteds The Bright Idea Award uddeles som anerkendelse til forskningstalenter med den rette innovative idé, produkt, proces eller løsning. Prisen vil ikke blot være en hyldest af forskningsarbejdet, men tilskynde og inspirere dem i videreudviklingen af deres idé.

I forlængelse heraf ønsker Otto Mønsteds Fond at uddele to priser inden for følgende områder:

– 250.000 kroner til den bedste Early-stage idé, som er i det tidlige stadie rent forretningsmæssigt
– 250.000 kroner til den bedste Late-stage idé, som er i det sene stadie rent forretningsmæssigt

Kandidater:
• Bachelor/kandidat-studerende, ph.d., post.doc og forskningsteams (skal være drevet af studerende og/eller unge forskere) tilknyttet et af de otte universiteter i Danmark.
• En lys idé med kommercielt potentiale, der har formået at kombinere høj forskningsfaglig indsigt med stærk forretningsforståelse.
• Ansøgere, som tidligere har fået afslag, er berettiget til indstilling til The Bright Idea Award igen i 2021.
• Idéer, som tidligere har modtaget større priser, kan ikke indstilles til The Bright Idea.

Indstillingsprocedure:
• Indstillingen skal udfyldes og sendes via Otto Mønsteds Fonds ansøgningssystem. Se her
• Indstillingen skal indeholde anbefaling fra institutionen eller vejleder, samt besvarelse af tre punkter.
• Juryen vurderer indstillingen ud fra følgende fire parametre:
o Excellence i tanke, formidling, analyse og dokumentation
o Graden af forretningsmæssig vision og forståelse
o Sandsynligheden for at ‘den lyse ide’ kan implementeres
o Idéens værdi og betydning for dansk erhvervsliv
• Indstillingsperioden: Frem til 28. februar 2021.

Juryen med formand Bo Stærmose vælger to prisvindere, som offentliggøres ved MADE’s årsdag onsdag 19. maj 2021 i Industriens Hus. Grundet Covid-19 vil prisuddelingen formodentlig foregå som en hybrid event med mulighed for både fysisk og digital deltagelse.

Få yderligere information omkring The Bright Idea, herunder krav, processen, juryen med mere på www.omfonden.dk

Spørgsmål til prisen kan sendes til: omf@omfonden.dk eller til adm. direktør Nina Movin: ncm@ottomoensted.dk.