Uddelinger i 2017
I 2017 bevilligede bestyrelsen i Otto Mønsteds Fond for i alt 20.702.662 kr. Heraf gik 13% til meritgivende studieophold i udlandet, 30% til kongres-deltagelse i udlandet, 15% til forskningsophold i udlandet, 17% til udenlandske gæsteprofessorer og 25% til særlige formål.

Bevillinger i indeværende år
Otto Mønsteds Fond forventer i 2018 at bevillige ca. 20 mio. kr. til formål, der kan bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri.